Ymholiadau’r Wasg

Ymholiadau’r Wasg

Am Ymholiadau’r Wasg

Am geisiadau ar gyfer rhoi sylwadau, cyfweliad ac astudiaeth achos ac arweiniad ar ohebu ar hunanladdiad ymysg yr ifanc, cysylltwch â:

Rosemary Vaux

Swyddfa’r Wasg PAPYRUS 020 8943 5343

Ffôn Symudol 07799 863 321

E-bost pressoffice@papyrus-uk.org

Nodwch nad yw’r rhifau ffôn hyn ar gyfer ein llinell gymorth. Cysylltwch â 0800 068 41 41 HOPELINE247 ar gyfer cyngor ynghylch osgoi hunanladdiad

 • Rydym yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth yr ydym yn ei derbyn gan newyddiadurwyr a darlledwyr sy’n gymorth i godi ymwybyddiaeth er mwyn osgoi hunanladdiad ymysg yr ifanc.
 • Ein nod yw cynorthwyo’ch ymchwil â sylwadau a chyngor ar amrywiaeth o agweddau, yn cynnwys:
 • Ystadegau am hunanladdiad ymysg yr ifanc, ffeithiau a chamsyniadau.
 • Effaith hunanladdiad ymysg yr ifanc ar deuluoedd a ffrindiau sy’n cael eu gadael ar eu hôl.
 • Materion cyfoes fel effaith y cyfryngau cymdeithasol a ffordd o fyw.
 • Ffactorau risg hunanladdiad ac arwyddion rhybudd.
 • Darperir cyngor a chymorth ar y ffôn gan linell gymorth genedlaethol HOPELINE247, gwasanaethau testun ac e-bost.
 • Effaith tymhorol ar hunanladdiad ymysg yr ifanc.
 • Codi ymwybyddiaeth a dechrau’r sgwrs
 • Ein hymgyrchoedd gan gynnwys diogelwch ar-lein a’r cyfryngau cymdeithasol, Safon Profi’r Crwner, gohebu synhwyrol a gwaredu stigma.
 • Gweithgareddau codi arian cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.
Need Help?
Suggest Feedback
X