LLYWODRAETHU PAPYRUS

LLYWODRAETHU PAPYRUS

Cafodd PAPYRUS ei sefydlu yn 1997

Cafodd PAPYRUS ei sefydlu yn 1997 gan fam o Swydd Gaerhirfryn, Jean Kerr, yn dilyn marwolaeth ei mab i hunanladdiad. Yn wreiddiol cafodd PAPYRUS ei sefydlu fel Cymdeithas Rieni ar gyfer Atal Hunanladdiad Ifanc, ac mae’r llythrennau blaen yn Saesneg yn rhoi’r acronym PAPYRUS i ni.

Ers 1997, mae PAPYRUS wedi parhau i wrando a dysgu o brofiadau’r rheini sydd wedi cael eu cyffwrdd yn bersonol gan hunanladdiad ifanc.

Caiff PAPYRUS ei reoli gan fwrdd o ymddiriedolwyr, bob un ohonynt wedi eu cyffwrdd yn bersonol gan hunanladdiad, lawer ohonynt wedi colli plentyn i hunanladdiad. Mae bwrdd yr ymddiriedolwyr yn gyfrifol am reoli cyfeiriad strategol yr elusen yn ogystal â chefnogi’r Tîm Uwch-reolwyr wrth gyflenwi ein blaenoriaethau allweddol; Cymorth, Cymhwyso a Dylanwad. Darganfyddwch ragor am ein hymddiriedolwyr.

PAPYRUS Chairman Harry Biggs-Davison has shared his own story about losing a child to suicide which you can read here.

Polisïau

Polisi Cyfrinachedd

Polisi Preifatrwydd

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

Mae’r dogfennau canlynol ar gael yn y Saesneg yn unig ar hyn o bryd.

Mae Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon cyflawn yr elusen ar gael yma.

Lawrlwythwch Adolygiad Blynyddol PAPYRUS 2017-18 yma.

Lawrlwythwch Adolygiad Blynyddol PAPYRUS 2018-19 yma.

Need Help?
Suggest Feedback
X