Codi Arian Er Cof

Codi Arian Er Cof

Codi Arian Er Cof

Mae pob rhodd yr ydym yn ei dderbyn yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’r gwaith yr ydym yn ei wneud yn cefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad i aros yn ddiogel a dod o hyd i obaith mewn amseroedd caled.

Casgliadau mewn Angladd neu roddion yn lle blodau mewn angladd – os hoffech roddi yn y dull hwn, siaradwch â’ch trefnwr angladdau all gynorthwyo i drefnu hyn neu gallwch gysylltu â ni.

Mae llawer o’n cefnogwyr yn defnyddio tudalen ‘er cof’ ar-lein er mwyn cofio am anwylyd. Gallwch greu tudalen ar JustGiving yn ogystal â thudalen ‘Someone Special’ ar Virgin Money Giving, neu ‘dudalen deyrnged’ ar Much Loved.

Gall rhain gefnogi digwyddiad penodol, casgliad neu godi arian sydd eisoes yn mynd rhagddo.

Os hoffech drafod y gwahanol opsiynau er mwyn codi arian er cof am rywun, cysylltwch â’r tîm codi arian.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’n Tîm Codi Arian drwy e-bostio fundraising@papyrus-uk.org neu ffoniwch ni ar 01925 572 444.

Need Help?
Suggest Feedback
X