Adnabod yr arwyddion

Adnabod yr arwyddion

Adnabod yr arwyddion

Sut ydym yn gwybod fod rhywun yn meddwl am hunanladdiad? Ni allwn fod yn sicr heb i ni ofyn iddynt yn uniongyrchol. Yn aml, bydd ‘arwyddion’ y gallwn edrych amdanynt a fydd yn dynodi fod rhywun yn ystyried dod â’i fywyd i ben a’i fod yn amser gofyn.

Edrychwch ar ein #Ffilmadnabodyrarwyddion /#SpotTheSigns Film

Edrychwch ar y pedair ffilm #Ffilmadnabodyrarwyddion/#SpotTheSigns Film ar ein sianel YouTube.


Os ydych yn poeni ynghylch rhywun, lawr-lwythwch ein hadnoddau er mwyn sbarduno sgwrs allai achub bywyd:

Sut i #adnabodyrarwddionow  – Yn aml, bydd ‘arwyddion’ y gallwn edrych allan amdanynt sy’n dynodi y gallai rhywun fod yn ystyried dod â’i fywyd i ben.

Dechrau Sgwrs  – Sut i ddechrau sgwrs â rhywun yr ydych yn poeni amdano.

Mae ystadegau a ryddhawyd yn Rhagfyr yn dangos fod y nifer o hunanladdiadau ymysg pobl ifanc yn y DU wedi cynyddu i 1,866 yn 2018. Mae hunanladdiad ymysg yr ifanc ar ei lefel uchaf yn y ddeng mlynedd ddiwethaf.

Need Help?
Suggest Feedback
X